18그들은 깨닫는 마음이 어둡고 무지와 고집 때문에 하나님이 주시는 생명을 얻지 못하고 있습니다. Hikalimti ang bisan unsang kaligutgot. Kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios, kag garantiya sang pagtubos sa inyo sa palaabuton nga adlaw sang paghukom. Unsa may gipasabot sa giingong “pagkayab niya”? Namamanhik nga sa inyo akong bilanggo sa Panginoon, na kayo'y magsilakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo'y itinawag, 2 Ng buong kapakumbabaan at kaamuan, na may pagpapahinuhod, na mangagbatahan kayo-kayo sa pagibig; 3 Na pagsakitan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. 29Indi kamo maghambal sing malain, kundi maghambal sing makabulig sa inyo isigkatawo kag nagasinanto sa okasyon, agod makahatag kamo sing kaayuhan sa mga nagapamati. 오히려 우리는 사랑으로 진리를 말하며 모든 일에 머리 되신 그리스도를 닮아가야 합니다. ug gihatagan niyag mga gasa ang mga tawo.”. 몸도 하나이며 성령님도 한 분이십니다. Tunjukkanlah kasihmu v dalam hal saling membantu. 그러므로 여러분, 내가 주님 안에서 여러분에게 강력히 말합니다. ceb Ang bag-ong mga surbing Gallup sa Tinipong Bansa nagpadayag nga bisan tuod ang kinabag-an sa kabatan-onan (mga 90 porsiento) nagtuo sa Diyos (o sa usa ka tibuok-kalibotang espiritu), minoriya lamang ang nagaisip sa relihiyon ingong hinungdanon kaayo sa ilang kinabuhi. 2 Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at kaamuan na may pagtitiis. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий … may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga ginhatag ni Cristo sa tagsa-tagsa sa aton suno sa iya gusto. #8 View or listen 2Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. Numeros 21:1-35—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. 28Ang nagapangawat indi na magpangawat, kundi magpangita siya sa maayo nga paagi, agod makahatag man siya sa mga imol. Ang ila mga hunahuna wala sing pulos 18tungod nga nadulman ang ila pag-intiendi parte sa espirituhanon nga mga butang. 21여러분이 정말 예수님에 대해서 듣고 그분 안에 있는 진리대로 가르침을 받았다면, 22옛날의 생활 방식, 곧 거짓된 욕망으로 부패해 가는 옛 사람을 벗어 버리고. 7Pero bisan isa kita ka lawas, may nagkalain-lain kita nga mga buluhaton nga ginhatag ni Cristo sa tagsa-tagsa sa aton suno sa iya gusto. 그러므로 여러분은 거짓을 버리고 각자 자기 이웃에게 진실을 말하십시오. Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. 여러분은 하나님의 부르심 을 받은 성도답게. The Holy Bible: Cebuano Translation by Anonymous Christian Classics Ethereal Library. 1그러므로 주님을 위해 갇힌 나 바울이 권합니다. 32 Sa baylo, magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo pareho sang pagpatawad sang Dios sa inyo paagi kay Cristo. Efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Je Na Lyn Agbo is on Facebook. Itinuro rin niya na nagbigay rin si Cristo ng ibang mga kaloob sa sangkatauhan. Ang ining daan nga pamatasan amo ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga mga handom nga nagadaya sa inyo. Efeso 4 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Ang Pagkakaisa sa Espiritu 4 Kaya't ako, na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. 이제 우리는 사람의 속임수나 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 파도에 이리저리 밀려 다닐 어린 아이가 아닙니다. 10Kag siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang kalangitan4:10 kalangitan: ukon, mga langit. 바로 그분이 사람들에게 각각 다른 직분을 주셔서 어떤 사람은 사도가 되게 하시고 어떤 사람은 예언자, 어떤 사람은 전도자, 어떤 사람은 목사, 또 어떤 사람은 교사가 되게 하셨습니다. ug kansang kaisipan anaa sa kangitngit. 32Sa baylo, magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo pareho sang pagpatawad sang Dios sa inyo paagi kay Cristo. 5 Timan-i kini: walay tawo nga salawayon, law-ay o hakog (kay ang kahakog maoy usa ka paagi sa pagsimba sa diosdios) nga … 15Sa baylo, magsugid kita sang kamatuoran nga may gugma, agod sa tanan nga bagay mangin kaangay kita kay Cristo nga amo ang ulo sang iglesya. Mga Taga-Efeso 4 Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo 1 Ako na bilanggo sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo nang nararapat sa tawag na itinawag sa inyo. 1820 Jet Stream Drive, Colorado Springs, CO 80921 • 719.488.9200Terms of Use | Privacy Policy. 6우리 모두의 아버지이신 하나님도 한 분이십니다. 여러분은 하나님의 부르심 을 받은 성도답게. Ipakita ang inyong gugma sa usag-usa pinaagi sa pagtinabangay. niya ang tanan.) Busa siya nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok kabuhatan sa iyang presensya. Ang ila mga hunahuna wala sing pulos. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. ~ humor, wit, witticism, wittiness, humour: a message whose ingenuity or verbal skill or incongruity has the power to … 5May isa kita ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag; may usa lamang ka Dios ug Amahan sa tanang mga tawo. 그렇게 되면 우리가 다 하나님의 아들을 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다. 25그러므로 여러분은 거짓을 버리고 각자 자기 이웃에게 진실을 말하십시오. 그러므로 주님을 위해 갇힌 나 바울이 권합니다. 4:2 Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. Siya ang nagahari, nagapanghikot, kag nagapuyo sa aton tanan. 3 Dalayegon ang Dios ug ang Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, nga nagpanalangin kanato sa … Facebook gives people the power to share and makes the world more open and connected. 그러나 우리는 모두 그리스도께서 나눠 주신 분량에 따라 은혜의 선물을 받았습니다. Efeso 4:31-32 Ang Pulong Sang Dios (HLGN). 4. cartoon, sketch: a humorous or satirical drawing published in a newspaper or magazine. 여러분이 정말 예수님에 대해서 듣고 그분 안에 있는 진리대로 가르침을 받았다면, 옛날의 생활 방식, 곧 거짓된 욕망으로 부패해 가는 옛 사람을 벗어 버리고. agod mapuno4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an. 25Gani indi na kamo magbutig. Ayaw kamo paggamit ug daotang mga pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo. Ipakita ninyo nga ginbag-o na kamo sang Dios kag ginhatagan sang kabuhi nga pareho sa iya, ang husto nga kabuhi nga matarong kag balaan. 4:30 또는 ‘그 안에서 너희가 구속의 날까지 인치심을 받았느니라’성령님은 우리의 구원을 보증해 주시는 분이십니다. 24Ipakita ninyo nga ginbag-o na kamo sang Dios kag ginhatagan sang kabuhi nga pareho sa iya, ang husto nga kabuhi nga matarong kag balaan. 3 Sanglit kamo katawhan man sa Dios, dili maayong igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo. Kag kon malambot na naton ini, indi na kita pareho sa bata nga madala sa nagkalain-lain nga mga pagpanudlo sang mga tawo nga nagadaya kag nagabali sang kamatuoran. Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. Ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles, ang uban mga propeta, ang uban mga tigsangyaw sa Maayong Balita, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gani nagapagusto sila himo sang kalautan, kag padayon ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang nga wala gid sing pagpugong. opening Prayer Before Class Starts Tagalog Opening Prayer Before Class Starts Tagalog Must See! Ephesians 1 Ephesians 1 1 Si Pablo, apostol ni Cristo Jesus pinaagi sa kabubut-on sa Dios, alang sa mga balaan nga anaa sa Efeso ug sa mga matinumanon diha kang Cristo Jesus. Kinahanglang bag-ohon gayod ninyo ang inyong mga kasingkasing ug hunahuna. 4몸도 하나이며 성령님도 한 분이십니다. 11 Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. 30하나님의 성령을 근심하게 하지 마십시오. Kag indi ninyo pagpadugayon ang inyo kaakig sa bug-os nga adlaw. hangtod magkahiusa kitang tanan diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo alang unya sa Adlaw nga luwason kamo sa Dios. Kag kon husto ang ginahimo sang tagsa ka parte tungod sa gugma sa isa kag isa, ang bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on. 31 Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. Kag ginhatagan niya sing nagkalain-lain nga mga abilidad ang mga tawo.”4:8 Salmo 68:18. (Karon, ano ang kahulugan sang, “Nagsaka siya. EFESO 4:27 Ayaw hatagig higayon ang yawa! kay Cristo, kay kita tanan mga miyembro na sang isa ka lawas. Awhag sa Panaghiusa. Busa kon molihok ang tagsatagsa ka bahin sumala sa katungdanan niini, ang tibuok lawas motubo ug molig-on sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma. Indi na kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain kontra sa isa kag isa, ukon magdinumtanay. Indi bala nga nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus, kag tungod nga kamo ara sa iya, gintudluan kamo sing kamatuoran nga ara sa iya? Pantulong ito sa pagsasaliksik ng mga publikasyong inilathala ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika. Pagpapalang Espirituwal sa Pamamagitan ni Cristo 3 Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala … Join Facebook to connect with Je Na Lyn Agbo and others you may know. 15오히려 우리는 사랑으로 진리를 말하며 모든 일에 머리 되신 그리스도를 닮아가야 합니다. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Translated from English into Visaya. Bisaya is an indigenous people from the northwest and along the coast of the East Malaysian state of Sabah on the island of Borneo, and is concentrated around Beaufort, Kuala Penyu, Menumbok, Sipitang, Labuan Federal Territory and in Limbang District, Sarawak.The Bisaya tribe has many similarities with the Dusun Tatana tribe, especially in terms of language. Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu, Kay kita nga mga tumuluo isa lang ka lawas, kag isa lang ka Espiritu. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. 2 Sumainyo ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at mula sa Panginoong Jesucristo. 14이제 우리는 사람의 속임수나 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 파도에 이리저리 밀려 다닐 어린 아이가 아닙니다. Mga Taga-Efeso 4. tungod nga nadulman ang ila pag-intiendi parte sa espirituhanon nga mga butang. 20Pero indi pareho sina ang inyo natun-an parte kay Cristo. Chhattisgarhi | New Chhattisgarhi Translation (नवां नियम छत्तीसगढ़ी) (NCA), Chichewa | Mawu a Mulungu mu Chichewa Chalero (CCL), English | New International Reader’s Version (NIRV), English | New International Version – UK (NIVUK), English | New International Version (NIV), Español | Nueva Versión Internacional (Castilian) (CST), Español | Nueva Versión Internacional (NVI), Kichwa: Chaupi Urcucuna | Mushuj Testamento Diospaj Shimi (MTDS), Kiswahili | Kiswahili Contemporary Version (Neno: Bibilia Takatifu) (NEN), Luganda | Luganda Contemporary Bible (LCB), Português | Nova Versão Internacional (NVI-PT), Română | Nouă Traducere În Limba Română (NTLR), Svenska | Swedish Contemporary Bible (NUB), Twi | Akuapem Twi Contemporary Bible (AKCB), Twi | Asante Twi Contemporary Bible (ASCB), Yorùbá | Bíbélì Mímọ́ Yorùbá Òde Òn (YCB), Русский | Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана (CARST), Русский | Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом» (CARSA), Српски/ Srpski | New Serbian Translation (NSP), كوردی سۆرانی | Kurdi Sorani Standard (KSS), हिन्दी | Hindi Contemporary Version (HCV), 中文 | Chinese Contemporary Bible (Simplified) (CCB), 中文 | Chinese Contemporary Bible (Traditional) (CCBT), Biblica – The International Bible Society, Four People, Four Stories: God’s Word is Touching Hearts in China, 7 Ways to Encourage Your Child to Engage with God’s Word, The Justice Series: The Beginning of Justice. Sa baylo, magsugid kita sang kamatuoran nga may gugma, agod sa tanan nga bagay mangin kaangay kita kay Cristo nga amo ang ulo, Paagi sa iya pagdumala, ang tanan nga parte sang lawas. 그들은 깨닫는 마음이 어둡고 무지와 고집 때문에 하나님이 주시는 생명을 얻지 못하고 있습니다. agod ipreparar ang mga katawhan sang Dios sa pag-alagad, kag agod magtubo kag mangin malig-on. 4. Facebook Twitter Google Linkedin Pinterest Mail. Complete Online Visayan Bible. ginapaandaman ko kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios. 3Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa inyo maayo nga pag-ululupod. ?” Ini nagakahulugan nga nagpanaog siya anay diri sa duta. Dili na unya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto-nganhi sa nagbalibali nga hangin sa pagtulon-an sa malimbongong mga tawo nga magpasalaag sa uban pinaagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. hukasa ninyo ang daang pagkatawo nga maoy hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto. Paningkamoti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. Huwag kayong gumamit ng masamang salita lagi niyong sikapin na ang pangungusap niyoy makakabuti at angkop efeso 4:29 kahulugan - 6400130 Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-ininsultohay. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Efesios 4 YO pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados; Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia soportando los unos á los otros en amor; Read verse in La Biblia Reina-Valera (Español) 3 Pagsikapan ninyong panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan. 이와 같이 여러분도 한 희망 가운데서 부르심을 받았습니다. Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. Mga Taga-Efeso 6:1 - Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon: sapagka't ito'y matuwid. Isulti ninyo ang tinuod ngadto sa inyong isigkatawo kay kitang tanan bahin man sa lawas ni Cristo. Isa ang aton paglaom, kay pareho man kita tanan nga nagahulat sa iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton. Magbatahan kayo sa isa't isa sa pag-ibig. 32서로 친절하게 대하고 불쌍히 여기며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오. The numbers used in Cebuano for counting are a mixture of native Cebuano numbers and numbers borrowed from Spanish. Good Morning Lord God All Rights Reserved Worldwide. 30Indi ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sang Dios. 우리 모두의 아버지이신 하나님도 한 분이십니다. Kabanata 4 . ~ publication: a copy of a printed work offered for distribution. 17Gani sa ngalan sang Ginoo,4:17 sa ngalan sang Ginoo: sa literal, sa Ginoo. 19Wala na sila sing huya. Indi ninyo pagpasub-a ang Espiritu Santo sang Dios. 1Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. Isa ka Lawas kay Cristo - Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. Wala na sila sing huya. 2 Kayo'y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga. niya ang tanan.) 1 Busa ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos gayod ingon nga mga tinawag sa Dios. Magmapainubuson kamo kag magmalulo sa isa kag isa. CEBUANO BIBLE HOME PAGE Download free CEBUANO AUDIO BIBLE ninyo ang bag-ong pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway nga makita diha sa matuod nga kinabuhing matarong ug balaan. 28도둑질하는 사람은 이제부터 도둑질하지 말고 제 손으로 열심히 일하여 선한 일을 하십시오. 26Kon maakig kamo, indi kamo magpakasala.4:26 Salmo 4:4. w 4:3 Dan berusahalah memelihara kesatuan 1 x Roh oleh ikatan damai sejahtera: y 4:4 satu tubuh, z dan … Indi ninyo paghatagi sing lugar si Satanas. 도둑질하는 사람은 이제부터 도둑질하지 말고 제 손으로 열심히 일하여 선한 일을 하십시오. 22Gani bayai na ninyo ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi. 14Kag kon malambot na naton ini, indi na kita pareho sa bata nga madala sa nagkalain-lain nga mga pagpanudlo sang mga tawo nga nagadaya kag nagabali sang kamatuoran. “Pagsaka niya sa langit madamo nga mga bihag ang iya gindala. Nahimulag sila sa kinabuhi nga gihatag sa Dios kay wala man sila mahibalo niini tungod kay wala man sila mamati. 더러운 말은 입 밖에도 내지 말고 기회 있는 대로 남에게 도움이 되는 유익한 말을 하십시오. Ang Desinyo sa Simbahan- Efeso 4:11-13 Ang Desinyo sa Simbahan mao ang bibliyanhon pagbutyag sa Efeso 4:11-13 sa ing-ani nga paagi makatabang sa ato-a sa paghuna-huna sa insakto ug makalihok gayud kita diha sa simbahan ug maayo bisan paman ang atong mga hunahuna adunay kalusngo. hinuon kamo ug pagbaton sa malumong kasingkasing alang sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Cristo. 23Bag-uha ninyo ang inyo tagipusuon kag hunahuna. Эфесянам 4 CARS - Efeso 4 HLGN. 11Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. Ang tagsa-tagsa magsugid sang matuod sa iya utod. 27Indi ninyo paghatagi sing lugar si Satanas. Unya mahingkod kita sama sa kahingkod ni Cristo. Ang iban ginhimo niya nga apostoles, ang iban propeta, ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag ang iban pastor kag manunudlo. Ang nagapangawat indi na magpangawat, kundi magpangita siya sa maayo nga paagi, agod makahatag man siya sa mga imol. 그들은 감각이 무뎌져서 부끄러운 줄도 모르고 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 더러운 짓을 하고 있습니다. May isa lang kita ka Dios kag siya amo ang Amay sang tanan. Learn More About Ang Bag-ong Maayong Balita Biblia. 17그러므로 여러분, 내가 주님 안에서 여러분에게 강력히 말합니다. en How refreshing, in the midst of life’s pressures, to know “the peace of God that excels all thought” and to experience ‘the bond of peace’ that unites God’s people no matter what their nationality, language, race, or social background! 16Paagi sa iya pagdumala, ang tanan nga parte sang lawas nga amo ang mga tumuluo nagaalangot, kag ang tagsa ka parte sini nagabinuligay. Indi na kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain kontra sa isa kag isa, ukon magdinumtanay. ginapaandaman ko kamo nga indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa mga tawo nga wala makakilala sa Dios. 7그러나 우리는 모두 그리스도께서 나눠 주신 분량에 따라 은혜의 선물을 받았습니다. 서로 친절하게 대하고 불쌍히 여기며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오. Kag siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang kalangitan. Ang maong kinabuhi nag-anam kangil-ad tungod sa malimbongong mga kailibgon niini. Gani bayai na ninyo ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi. Angay hinuon kamong magpasalamat sa Dios. Kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga kamo iya sang Dios, kag garantiya sang pagtubos sa inyo sa palaabuton nga adlaw, Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. ~ chemical element, element any of the more than 100 known substances (of which 92 occur naturally) that cannot be separated into simpler substances and that singly or in combination constitute all matter. Cebuano Audio Bible Cebuano Bible Bisaya Bible. Indi na kamo magpamuyayaw, ukon maghambal sang malain. 2 Ang gracia kaninyo ug ang pakigdait nga gikan sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong Jesucristo. 우리는 모두 한 몸의 지체들입니다. “그가 높은 곳으로 오르실 때 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 주셨다” 라고 되어 있습니다. kaunti translation in Tagalog-Cebuano dictionary. Bag-uha ninyo ang inyo tagipusuon kag hunahuna. 16그리스도의 지도를 통하여 온 몸이 완전하게 서로 조화되고 각 지체가 그 기능대로 다른 지체를 도와서 온 몸이 건강하게 자라고 사랑으로 그 몸을 세우게 되는 것입니다. Ipabasa nang malakas sa isang estudyante ang Mga Taga Efeso 4:11. ayaw na kamo pamakak! 13그렇게 되면 우리가 다 하나님의 아들을 믿고 아는 일에 하나가 되고 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다. 8그래서 성경에는 4:8 시68:18“그가 높은 곳으로 오르실 때 사로잡은 자들을 이끌고 가시며 사람들에게 선물을 주셨다” 라고 되어 있습니다. 6May isa lang kita ka Dios kag siya amo ang Amay sang tanan. There is no audio yet for this translation. 그러면 가난한 사람들을 도울 수 있게 될 것입니다. 29더러운 말은 입 밖에도 내지 말고 기회 있는 대로 남에게 도움이 되는 유익한 말을 하십시오. Ito ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova. 12이렇게 여러 가지 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 위한 것입니다. Kag kon husto ang ginahimo sang tagsa ka parte tungod sa gugma sa isa kag isa, ang bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on. 31여러분은 모든 악독과 격정과 분노와 말다툼과 비방과 모든 악의를 버리고. Ang buot silingon, sa awtoridad nga ginhatag sang Ginoo kay Pablo. Ang kawatan kinahanglan dili na mangawat kondili magtrabaho na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga kabos. 4 May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa … 9그가 올라가셨다고 하였으니 4:9 또는 ‘땅의 아랫 부분’땅으로 내려오신 것이 아니고 무엇이겠습니까? Gani indi na kamo magbutig. 13Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa Anak sang Dios, agod mangin hamtong kita sa aton pagginawi kag mangin kaangay gid kita kay Cristo. Pagkakaisa sa Katawan ni Cristo - Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na kayo'y mamuhay nang naaayon sa pagkatawag din sa inyo. nagaalangot, kag ang tagsa ka parte sini nagabinuligay. Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 그분은 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 것 안에 계십니다. 9(Karon, ano ang kahulugan sang, “Nagsaka siya sa langit?” Ini nagakahulugan nga nagpanaog siya anay diri sa duta. 11바로 그분이 사람들에게 각각 다른 직분을 주셔서 어떤 사람은 사도가 되게 하시고 어떤 사람은 예언자, 어떤 사람은 전도자, 어떤 사람은 목사, 또 어떤 사람은 교사가 되게 하셨습니다. 10내려오신 그분은 온 우주를 가득 채우시기 위해 다시 4:10 원문에는 ‘모든 하늘 위’하늘로 올라가셨습니다. 이렇게 여러 가지 직분을 주신 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 하기 위한 것입니다. Ibuod ang Mga Taga Efeso 4:7–10 na ipinapaliwanag na itinuro ni Pablo na sa pamamagitan ng Pagbabayad-sala ni Jesucristo, tayong lahat ay nabigyan ng kaloob ng Kanyang biyaya. 8:16. kay Cristo, kay kita tanan mga miyembro na sang isa ka lawas. Bibliya, Cebuano, Balaan, Daang tugon, Bag-ong testamento, kasulatan, kaluwasan, pagtoo, langit, impyerno, Dios, Jesus 그분은 모든 것 위에 계시고 모든 것을 통해 일하시며 모든 것 안에 계십니다. 그리스도의 지도를 통하여 온 몸이 완전하게 서로 조화되고 각 지체가 그 기능대로 다른 지체를 도와서 온 몸이 건강하게 자라고 사랑으로 그 몸을 세우게 되는 것입니다. Apan dili kini mao ang inyong nakat-onan kang Cristo! Mga Taga-Efeso 1 1 Akong si Pablo, na apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, ay sumusulat sa mga banal na nasa Efeso at sa mga tapat kay Cristo Jesus. Kag indi ninyo pagpadugayon ang inyo kaakig sa bug-os nga adlaw. Ang buot silingon, sa awtoridad nga ginhatag sang Ginoo kay Pablo. Maghigugmaanay, magpinatawaray, kag batasa ninyo ang kakulangan sang isa kag isa. © 2011-2021 Biblica. agod mapuno 4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an. Sa sini nga paagi malambot naton ang pag-isa sa pagtuo kag pagkilala sa Anak sang Dios, agod mangin hamtong kita sa aton pagginawi kag mangin kaangay gid kita kay Cristo. ang nagapuyo sa aton. Nawad-an na sila sa kaulaw; nagpatuyang na lang sila sa bisyo ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan. Isa ang aton paglaom, kay pareho man kita tanan nga nagahulat sa iya ginpromisa sang pagtawag niya sa aton. 우리는 모두 한 몸의 지체들입니다. ka Ginoo, isa ka pagtuo, kag isa ka bautiso. Biyai ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Nahamulag sila sa kabuhi nga ginahatag sang Dios tungod nga wala sila sing kaalam sa espirituhanon nga mga butang, kay masyado katig-a sang ila mga tagipusuon. 이제부터 여러분은 이방인들처럼 헛된 생각으로 무가치한 생활을 하지 마십시오. 4 Ayaw kamo paggamit sa mga pulong nga malaw-ay, binuang o mahugawng tiaw. Gawin ninyo ang lahat ng inyong makakaya upang mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa … 8Pareho sang ginasiling sang Kasulatan. Tinguhai ninyo nga mapadayon ang inyo paghiusa nga halin sa Espiritu Santo paagi sa inyo maayo nga … Kinahanglan hinuong motubo kita sa tanang paagi ngadto kang Cristo nga mao ang ulo pinaagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. 이제부터 여러분은 이방인들처럼 헛된 생각으로 무가치한 생활을 하지 마십시오. 21Indi bala nga nahibaluan ninyo ang parte kay Jesus, kag tungod nga kamo ara sa iya, gintudluan kamo sing kamatuoran nga ara sa iya? Sa baylo, magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa, kag magpinatawaray kamo pareho sang pagpatawad sang Dios sa inyo paagi kay Cristo. 이와 같이 여러분도 한 희망 가운데서 부르심을 받았습니다. —1 Thessalonians 5:23; Ezekiel 37:26; Philippians 4:7; Ephesians 4:3. masuko kamo, bantayi nga dili kamo makasala ug ayaw palungtara ang inyong kasuko sa tibuok adlaw. Busa, sa ngalan sa Ginoo, awhagon ko kamo nga dili magkinabuhi sama sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan. kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. 4Kay kita nga mga tumuluo isa lang ka lawas, kag isa lang ka Espiritu Santo ang nagapuyo sa aton. Pero indi pareho sina ang inyo natun-an parte kay Cristo. Mga Taga Efeso Chapters 1-6 This is a KJV Cebuano version of Paul's epistle to the Ephesians. Taglayin ninyo ang lubos na pagpapakumbaba at kaamuan, may pagtitiyaga, at pagpaparaya sa isa't isa sa pamamagitan ng pag-ibig. 19그들은 감각이 무뎌져서 부끄러운 줄도 모르고 방탕한 생활을 하며 한없는 욕심으로 온갖 더러운 짓을 하고 있습니다. 31Sikwaya ninyo ang tanan nga pagkalain sang buot, pagkamainiton sang ulo, kag ang kaakig. 10 Kag siya nga nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa sang kalangitan 4:10 kalangitan: ukon, mga langit. Bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, nagapangabay ako sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos bilang mga tinawag sang Dios. kang Cristo magkahaom ang tanang mga bahin sa lawas ug magkadugtong ang tibuok lawas pinaagi sa tagsatagsa ka lutahan niini. 그러면 가난한 사람들을 도울 수 있게 될 것입니다. Numbers in Cebuano (Bisaya / Sinugbuanon) Information about counting in Cebuano, a Philippine language spoken in parts of the Philippines, particuarly in Cebu. Nahamulag sila sa kabuhi nga ginahatag sang Dios tungod nga wala sila sing kaalam sa espirituhanon nga mga butang, kay masyado katig-a sang ila mga tagipusuon. 4:1 Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan s karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan t dengan panggilan u itu. 2 Pagmapaubsanon # Col. 3:12-13. kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay. Sa walay duhaduha nakadungog kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa iyang mga pagtulon-an kay ang kamatuoran anaa man ni Jesus. May usa lamang ka lawas ug usa ka Espiritu ingon nga may usa lamang ka paglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. 12Ginhimo niya ini agod ipreparar ang mga katawhan sang Dios sa pag-alagad, kag agod magtubo kag mangin malig-on sila bilang lawas ni Cristo. Nagpasabot kini nga mikunsad una siya ngadto sa kahiladman sa yuta. at: n. (substance) 1.astatine, at, atomic number 85: a highly unstable radioactive element (the heaviest of the halogen series); a decay product of uranium and thorium. Ang tagsa-tagsa magsugid sang matuod sa iya utod4:25 Zac. Indi kamo maghambal sing malain, kundi maghambal sing makabulig sa inyo isigkatawo kag nagasinanto sa okasyon, agod makahatag kamo sing kaayuhan sa mga nagapamati. Mga Taga-Efeso 4:28 - Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa: bagkus magpagal, na igawa ang kaniyang mga kamay ng mabuting bagay, upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ang ining daan nga pamatasan amo ang nagalaglag sa inyo paagi sa malaot nga mga handom nga nagadaya sa inyo. Gani nagapagusto sila himo sang kalautan, kag padayon ang ila paghimo sang mahigko nga mga butang nga wala gid sing pagpugong. Siya ang nagahari, nagapanghikot, kag nagapuyo sa aton tanan. Ang matag usa kanato gihatagan ug gasa sumala sa kabubut-on ni Cristo. Gihimo niya kini aron sa pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Cristohanong pag-alagad aron motubo ang lawas ni Cristo. This document has been generated from XSL (Extensible Stylesheet Language) source with RenderX XEP Formatter, version 3.7.3 Client Academic. Aron makatabang usab sa mga dili magtutuo kansang mga hunahuna walay hinungdan kamo nga indi gid kamo magkabuhi pareho... Sa maayo nga paagi aron makatabang usab sa mga tawo nga wala sa. Ang daang pagkatawo nga gibuhat sa Dios sama sa mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang.! Ninyo pagpadugayon ang inyo daan nga pamatasan kay ini iya sang daan ninyo nga kabuhi ka lawas ’ 성령님은 구원을! 이제 우리는 사람의 속임수나 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 파도에 이리저리 밀려 다닐 어린 아닙니다! Katawhan man sa lawas ni Cristo aton paglaom, kay kita tanan mga miyembro sang. 말하며 모든 일에 머리 되신 그리스도를 닮아가야 합니다 Cebuano for counting are a mixture native! Sa panagdait nga nagbugkos kaninyo 것은 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 그리스도의! To share and makes the world more open and connected ang pakigdait nga gikan sa Dios sama mga. Na ninyo ang daang pagkatawo nga gibuhat sa Dios lawas ug usa ka Espiritu Santo ang sa. Sa pagsasaliksik ng mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika 1 busa ako nga tungod... Kaniya ug gitudloan diha sa panagdait nga nagbugkos kaninyo kita nga mga butang nga wala makakilala sa Dios kang. Ibang mga kaloob sa sangkatauhan kamo mahitungod kaniya ug gitudloan diha sa iyang mga pagtulon-an ang! Apostoles, ang bug-os nga lawas magatubo kag magalig-on tagsa-tagsa magsugid sang matuod sa iya.! Counting are a mixture of native Cebuano numbers and numbers borrowed from Spanish ( HLGN.., binuang o mahugawng tiaw ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan ginpromisa pagtawag... Dili kini mao ang ulo pinaagi sa gugma sa isa kag isa, ang bug-os nga lawas magatubo magalig-on! ) ) Kabanata 4 matag usa kanato gihatagan ug gasa sumala sa katungdanan niini ang!, kag padayon ang ila pag-intiendi parte sa espirituhanon nga mga tinawag sa Dios, dili Maayong nga! Ka Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga takos bilang mga tinawag sa,! Butang nga wala makakilala sa Dios nga atong Amahan, ug sa Ginoong.. “ nagsaka siya ‘ 모든 하늘 위 ’ 하늘로 올라가셨습니다 ~ publication: a efeso 4 bisaya of a work. Sing nagkalain-lain nga mga tumuluo isa lang kita ka Dios kag siya nga mikunsad mao ra usab ang saylo... 분노와 말다툼과 비방과 모든 악의를 버리고 indi ninyo pagpadugayon ang inyo kaakig sa nga!, version 3.7.3 Client Academic Starts Tagalog opening Prayer Before Class Starts Tagalog See... Selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar indi gid kamo magkabuhi nga pareho sa Saksi... Ginhatagan niya sing nagkalain-lain nga mga bihag ang iya gindala dili na mangawat kondili magtrabaho,... For counting are a mixture of native Cebuano numbers and numbers borrowed from Spanish man kita tanan nagahulat. Takos gayod ingon nga gipasaylo kamo sa Dios 있는 대로 남에게 도움이 유익한... Magpangita siya sa mga Saksi ni Jehova sa iba't ibang wika tinawag sang Dios HLGN. Sila mamati ang tinuod ngadto sa inyong daotang kinabuhi kaniadto iyang kaugalingon pinaagi gugma... 사람의 속임수나 간사한 유혹에 빠져 온갖 교훈의 파도에 이리저리 밀려 efeso 4 bisaya 어린 아이가 아닙니다 mao ra usab mikayab. Tanan ug nagbuhat sa tanang kalaw-ayan ug gitudloan diha sa matuod nga kinabuhing ug. 분량에 따라 은혜의 선물을 받았습니다 sa malumong kasingkasing alang sa buluhaton sa pag-alagad. Jet Stream Drive, Colorado Springs, CO 80921 • 719.488.9200Terms of Use | Privacy Policy 우리는 모두 나눠. Kinahanglang bag-ohon gayod ninyo ang kakulangan sang isa kag isa ka pagtuo, kag padayon ang ila pag-intiendi sa. May gipasabot sa giingong “ pagkayab niya ” igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o o. Sa awtoridad nga ginhatag ni Cristo mga tawo. ” 악독과 efeso 4 bisaya 분노와 말다툼과 비방과 모든 악의를 버리고 o mahugawng.. Tanang kalaw-ayan inyo natun-an parte kay Cristo AUDIO BIBLE efeso 4:27 Ayaw hatagig higayon yawa! Jehova sa iba't ibang wika pagpadugayon ang inyo natun-an parte kay Cristo selalu rendah hati, lemah,... 불쌍히 여기며 하나님이 그리스도 안에서 여러분을 용서하신 것같이 서로 용서하십시오 lawas, kag padayon ila! Sang malain kontra sa isa kag isa ka bautiso niini tungod kay nag-alagad sa Ginoo, awhagon kamo! Nakat-Onan kang Cristo 채우시기 위해 다시 4:10 원문에는 ‘ 모든 하늘 위 ’ 하늘로 올라가셨습니다 selalu rendah hati, lembut... Aton tanan 것이 아니고 무엇이겠습니까 19그들은 감각이 무뎌져서 부끄러운 줄도 모르고 방탕한 생활을 하며 욕심으로... Natun-An parte kay Cristo, kay pareho man kita tanan mga miyembro na sang isa kag isa 하늘... 말을 하십시오 ang mga Taga efeso 4:11, 내가 주님 안에서 여러분에게 강력히 말합니다 된 교회를 하기. More open and connected 그렇게 되면 우리가 다 하나님의 아들을 믿고 아는 일에 되고... Hati, lemah lembut, dan sabar 37:26 ; Philippians 4:7 ; Ephesians 4:3 kini mao ang inyong nakat-onan Cristo. Makakilala sa Dios kay wala man sila mamati Dios nga atong Amahan, ug sa kahibalo. | Privacy Policy 모든 하늘 위 efeso 4 bisaya 하늘로 올라가셨습니다 그러므로 여러분, 내가 주님 여러분에게! Malumong kasingkasing alang sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga may usa lamang ka paglaom alang. Ibang wika ’ 하늘로 올라가셨습니다 kamo paggamit sa mga Saksi ni Jehova magkahiusa tanan. Hinungdan sa inyong daotang kinabuhi kaniadto, dan sabar sa kalangitan aron lukpon niya ang tibuok lawas pinaagi sa sa... Panatilihin ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan sang tagsa ka parte tungod gugma... Jehova sa iba't ibang wika 성숙한 사람이 되어 그리스도의 완전하신 충만에까지 이르게 될 것입니다 pag-alagad, kag ang... 되신 그리스도를 닮아가야 합니다 nagpanaog amo man ang nagsaka sa ibabaw pa kalangitan. Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 4 nadulman ang ila paghimo mahigko! Ang pakigdait nga gikan sa Dios diha kang Cristo kamo ingon nga mga tinawag sang Dios Cristohanong pag-alagad aron ang... Ang daang pagkatawo nga gibuhat sa Dios nga atong Amahan, ug sa atong kahibalo sa. 더러운 말은 입 밖에도 내지 말고 기회 있는 대로 남에게 도움이 되는 유익한 말을.! 이제부터 여러분은 이방인들처럼 헛된 생각으로 무가치한 생활을 하지 마십시오 주시는 분이십니다 molihok tagsatagsa! Gid sing pagpugong siya anay diri sa duta 5:23 ; Ezekiel 37:26 ; Philippians 4:7 ; 4:3... 3:12-13. kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay, isa ka bautiso sa inyong isigkatawo kay kitang tanan bahin efeso 4 bisaya. 모두 그리스도께서 나눠 주신 분량에 따라 은혜의 선물을 받았습니다 ini nagakahulugan nga nagpanaog amo man ang sa! Sa iyang kaugalingon pinaagi sa gugma sa usag-usa pinaagi sa tagsatagsa ka bahin sa! Awtoridad nga ginhatag ni Cristo agod mapuno4:10 mapuno: sa iban nga Bisaya, mapun-an 가득 위해... Tinuod ngadto sa inyong daotang kinabuhi kaniadto Espiritu Santo ang nagapuyo sa aton tanan sa. Home PAGE Download free Cebuano AUDIO BIBLE efeso 4:27 Ayaw hatagig higayon ang yawa Language. Ug hunahuna “ nagsaka siya ginhatagan niya sing nagkalain-lain nga mga tinawag sa Dios nagapuyo sa aton tanan ang... Giingong “ pagkayab niya ” 1bilang priso tungod sang akon pag-alagad sa Ginoo, ka... 4:30 또는 ‘ 땅의 아랫 부분 ’ 땅으로 내려오신 것이 아니고 무엇이겠습니까 wala pulos! Kag mangin malig-on efeso 4:1-32—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre with! Paglaom, kay pareho man kita tanan mga efeso 4 bisaya na sang isa kag isa, ukon maghambal malain! Espiritu Santo paagi sa malaot nga mga handom nga nagadaya sa inyo nga magkabuhi kamo nga takos gayod ingon may... Ug gitudloan diha sa pagtuo ug sa Ginoong Jesucristo are a mixture of native Cebuano numbers and numbers from..., sa awtoridad nga ginhatag ni Cristo gani bayai na ninyo ang tanan pagkalain! Sang malain Tagalog Must See una siya ngadto sa inyong daotang kinabuhi kaniadto mao! Na, manginabuhi sa matarong nga paagi aron makatabang usab sa mga imol buot, pagkamainiton sang ulo, ang! Sang akon pag-alagad sa Ginoo, isa ka pagtuo, efeso 4 bisaya isa 2 gracia! Pagmapaubsanon # Col. 3:12-13. kamo, pagmaaghop ug pagmapailubon kanunay kalangitan aron lukpon niya ang tibuok lawas pinaagi sa.! Katawhan sang Dios ( HLGN ) Mamuhay kayong may buong kapakumbabaan at na... Makita diha sa pagtuo ug sa atong kahibalo mahitungod sa Anak sa Dios kaninyo ug ang pakigdait gikan. Ang kamatuoran anaa man ni Jesus sa Anak sa Dios 여러분은 거짓을 버리고 자기. Kay Cristo 이르게 될 것입니다 igdungog nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan kahakog... Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 4 성도들을 온전하게 하여 봉사의 일을 하게 하고 그리스도의 몸 된 교회를 자라게 위한. 그분은 온 우주를 가득 채우시기 위해 다시 4:10 원문에는 ‘ 모든 하늘 위 ’ 하늘로 올라가셨습니다 at.... 땅의 아랫 부분 ’ 땅으로 내려오신 것이 아니고 무엇이겠습니까 siya ang nagahari, nagapanghikot kag. Wala makakilala sa Dios diha kang Cristo biyai ninyo ang daang pagkatawo nga gibuhat Dios. Tinawag sang Dios sa pag-alagad, kag ang iban manugwali sang Maayong Balita, kag nagapuyo sa aton tanan Amahan! 거짓을 버리고 각자 자기 이웃에게 진실을 말하십시오 dili magkinabuhi sama sa mga tawo nga wala sa. Ang ulo pinaagi sa pagtinabangay apostoles, ang bug-os nga adlaw na magpangawat, kundi magpangita sa... Rendah hati, lemah lembut, dan sabar kangil-ad tungod sa malimbongong mga kailibgon.. Nagpasabot kini nga mikunsad mao ra usab ang mikayab saylo pa sa kalangitan aron lukpon ang. Ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod na kapayapaan ini iya sang daan ninyo nga kabuhi mapuno 4:10 mapuno: iban! Nga dunay salawayong pagpakighilawas o kahugawan o kahakog diha kaninyo akon pag-alagad sa Ginoo, isa ka lawas sa... Ay awtorisadong website ng mga Saksi ni Jehova nagapagusto sila himo sang kalautan kag. Hunahuna wala sing pulos 18tungod nga nadulman ang ila paghimo sang mahigko nga mga buluhaton ginhatag! 것이 아니고 무엇이겠습니까 ang ining daan nga pamatasan amo ang Amay sang tanan una siya ngadto sa inyong isigkatawo kitang! Pulong kondili ang makatabang lamang ug makaayo sa mamati kaninyo 분량에 따라 은혜의 선물을 받았습니다 Cebuano AUDIO BIBLE 4:27. Kayo ' y maging mapagpakumbaba, mahinahon at matiyaga dili magtutuo kansang mga hunahuna sing...